Hulp

Voor iemand met dementie is het prettig om in zijn of haar vertrouwde omgeving te blijven. Vaak is dat ook de wens van de partner of naaste familie. Het is dan wel belangrijk dat u als partner of familie ondersteuning krijgt bij de zorg voor iemand met dementie.

Het moment kan aanbreken, dat u de zorg voor uw thuiswonende partner of familielid niet meer 24 uur per dag, 7 dagen per week kunt geven. Dan kunt u denken aan dagopvang of dagbehandeling. Deze zijn bedoeld om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen en de mantelzorger te ontlasten.

Vergoeding en indicatie

Dagbesteding en dagbehandeling valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wanneer zorg zwaarder wordt, heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Mogelijk krijgt u hierbij te maken met vervoerskosten. Dit is afhankelijk van de indicatie.

Onderwerpen

Thuiszorgorganisaties

Buurtzorg Barneveld
Dr. Kuyperlaan 15 A
3771SC Barneveld
tel: 06 -13 00 30 90
Mail: barneveld@buurtzorgnederland.com

Voorthuizen
Noordersingel 19A
3781XH Voorthuizen

Team zuid tel: 06 -12 52 76 03
Team noord tel: 06-23739080
Team west tel: 06-22720776
Mail: voorthuizen@buurtzorgnederland.com

Kootwijkerbroek/Garderen/Stroe
Essenweg 32
3774CC Kootwijkerbroek
Tel: 06-23944093
Mail: kootwijkerbroek@buurtzorgnederland.com
www.buurtzorgnederland.com

HdS zorg, Christelijke organisatie voor Thuiszorg
Thorbeckelaan 16
3771EG Barneveld

Team Barneveld Noord (Voorthuizen, Zwartebroek, Garderen, Terschuur) tel: 0342-405618
Team Barneveld Zuid (Barneveld, de Glind, Kootwijkerbroek, Kootwijk, Stroe) tel: 0342-405616
www.hdszorg.nl
Mail: wijkverpleging@hdszorg.nl

Icare
Thorbeckelaan 16,
3771EG Barneveld

Team Barneveld tel: 0522-277126
Team Dichtersbuurt tel: 0522-277127
Team Norschoten (pg team) tel: 0522-277139
Team de Burgt tel: 0522-277128
Team de Vaarst tel: 0522-227141
Team Voorthuizen tel: 0522-277130
Team Kootwijkerbroek/Stroe tel: 0522-27131
www.icare.nl
Mail: barneveld@icare.nl

SVRO locatie Elim
Vliegersvelderlaan 42
3771 VB BARNEVELD
Tel: 0342 – 403 400
www.elim-barneveld.nl

RST Zorgverleners
Reformatorische Stichting Thuiszorg
Thorbeckelaan 91
3770 AD Barneveld
Tel: 0342 -745243
www.rstzorg.nl
Email:info@rstzorg.nl

Zorggroep Ena
Locatie Ruimzicht
Rozenhof 1
3772 JN Barneveld
Tel: 0342 -421 172
www.zorggroepena.nl
Klantadvies en -bemiddeling: 0342 – 479 572 of klantadvies@zorggroepena.nl

Locatie Nieuw-Avondrust
Van den Berglaan 30
3781 GH Voorthuizen
Tel: 0342 – 479 500
www.zorggroepena.nl

Klantadvies en -bemiddeling:
0342 – 479 572 of klantadvies@zorggroepena.nl
Neboplus, wonen en zorg
Johan de Wittlaan 12
3771 HP Barneveld
0342 – 411811
www.neboplus.nl

Stichting Mantelzorgvervanging Nederland
Handen in huis
Postbus 110
3980 CC Bunnik
Tel: 030 – 659 09 70
www.handeninhuis.nl
Mail: info@handeninhuis.nl

Welzijn Barneveld
Wilhelminastraat 12 3771AR Barneveld
Tel: 0342 – 745004 info@welzijnbarneveld.nl
www.welzijnbarneveld.nl

Samenwerkingspartners