Mantelzorg

Zorgt u voor iemand met dementie? Dementie is een ingrijpend proces. Ook voor de directe omgeving. Zorgen voor iemand met dementie is vaak een langdurige, zware inspanning, zowel lichamelijk als geestelijk.
Er komen veel emoties en vragen aan de orde.

Partners en familieleden spelen een belangrijke rol bij de zorg voor mensen met dementie. Zij worden mantelzorgers genoemd.
U bent mantelzorger als u meer dan 8 uur per week of langer dan drie maanden voor een naaste zorgt.

Naarmate de ziekte vordert, verandert iemand met dementie van een zelfstandig persoon in iemand die steeds moeilijker te begrijpen is en compleet afhankelijk kan worden van anderen. Dat betekent een enorm verliesproces. Als partner verliest u immers uw maatje, uw gesprekspartner. Aandacht, liefde, genegenheid en intimiteit worden steeds meer eenrichtingsverkeer.

Voor kinderen zijn er ook gevoelens van verlies omdat een goed gesprek niet meer mogelijk is, ervaringen niet meer gedeeld kunnen worden, of omdat het gewoon niet meer is zoals vroeger.

Een derde van de mantelzorgers kampt met lichamelijke en/of psychische klachten als gevolg van de zorg. De ondersteuning van mantelzorgers is daarom belangrijk.

Steunpunt voor mantelzorgers

De aandacht van de omgeving en de professionele hulpverleners is vaak vooral gericht op degene die zorg nodig heeft en niet zozeer op de mantelzorger.

Het Steunpunt Mantelzorg van Welzijn Barneveld is er ter ondersteuning van u als mantelzorger. U kunt hier terecht voor informatie en advies, emotionele- en praktische ondersteuning zoals het bieden van een luisterend oor en het helpen met het aanvragen van en invullen van formulieren. Verder kan Steunpunt Mantelzorg u wegwijs maken en eventueel doorverwijzen naar instanties die u verder kunnen helpen met het zoeken naar en het regelen van de juiste zorg.

Naast Steunpunt Mantelzorg zijn er nog andere organisaties die u als mantelzorger ondersteuning kunnen bieden. Zij organiseren verschillende informatiebijeenkomsten, lotgenotencontacten en cursussen voor mantelzorgers.

Cursus Dementie-Online

Dit is een onlinecursus voor mantelzorgers van mensen met dementie. Dementie-Online biedt informatie,
tips, advies en een onlinecursus speciaal voor mantelzorgers.

Mantelzorglijn

Zorgt u voor een ander en heeft u vragen, behoefte aan ondersteuning of wilt u graag uw verhaal kwijt, dan kunt u bellen naar de mantelzorglijn.

Tel: 030-7606055 (op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur)

www.mantelzorg.nl

Steunpunt Mantelzorg (onderdeel van Welzijn Barneveld)
Wilhelminastraat 12
3771 AR Barneveld
Tel: (0342) 745850
Mail: mantelzorg@welzijnbarneveld.nl
www.welzijnbarneveld.nl

Samenwerkingspartners