Vervangende zorg

Respijtzorg of vervangende zorg
is de (tijdelijke) overname van alle mantelzorgtaken
met het doel om de mantelzorger vrijaf te geven.

Vervangende zorg thuis

Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit gezelschap houden van uw naaste met dementie of toezicht houden door iemand via Welzijn Barneveld, iemand van de vrijwillige thuishulp of van een bezoek- en oppasservice van bijvoorbeeld de kerk waar u bent aangesloten.

Een beroepskracht van de professionele thuiszorg kan de zorgtaken op het gebied van verpleging en verzorging van u overnemen. Er zijn in Barneveld diverse zorgorganisaties die deze vorm van zorg kunnen bieden. Denk hierbij aan ondersteunen bij het wassen en het aankleden, ondersteunen bij medicatie en dergelijke.

De casemanager is ook in dienst van een thuiszorgorganisatie. Dit is een wijkverpleegkundige met de specialisatie dementie.

Voor mantelzorgers is er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van vervangende mantelzorg. De stichting mantelzorgvervanging Nederland Handen in Huis, stelt mantelzorgers in de gelegenheid om vakantie te nemen.

Ook is vervanging mogelijk wanneer de mantelzorger zelf opgenomen moet worden, bijvoorbeeld voor een operatie. Handen in huis regelt iemand die bij u thuis de taken van de mantelzorger overneemt.

Vervangende zorg buitenshuis

In de gemeente Barneveld zijn er verschillende mogelijkheden om uw naaste met dementie voor een of meerdere dagdelen (buitenshuis) te laten verzorgen. Dit kan door ze aan te melden bij de dagverzorging/dagopvang of dagbehandeling die verschillende zorginstellingen aanbieden. Deze voorziening loopt via de WMO.

Mocht u als mantelzorger zelf ziek worden of op vakantie willen gaan dan kunt u uw naaste met dementie kortdurend laten opnemen in een verzorgings- of verpleeghuis dat logeerbedden heeft. Ook is er een logeermogelijkheid bij Buitenplaats Boeschoten of Huize Donkervoort

Samenwerkingspartners