Verpleeghuis

Het kan uiteindelijk zover komen dat iemand met dementie ondanks alle zorg en ondersteuning niet meer thuis kan blijven wonen.
Wanneer dat moment komt, verschilt per situatie.

Het is niet eenvoudig om de beslissing te nemen dat thuis wonen niet langer gaat. Het is raadzaam om deze beslissing niet alleen te nemen, maar om hierover te praten met uw kinderen, naaste familie of hulpverlener en met uw casemanager.

Als mantelzorger zult u misschien geneigd zijn om het zoeken naar een nieuwe verblijfplaats uit te stellen tot het allerlaatste moment. Hoe begrijpelijk dat ook is, het is verstandig om op tijd te gaan nadenken over nieuwe woonmogelijkheden zodat u de tijd heeft om in alle rust de goede keuze te maken.

Er zijn verschillende woonmogelijkheden voor mensen met gevorderde dementie. Welke mogelijkheid geschikt is in uw situatie is afhankelijk van de zorgbehoeften, de fase van het dementieproces en natuurlijk uw voorkeur.

Opties in het verpleeghuis

Als er veel verzorging nodig is dan kan een verpleeghuis de beste woonvorm zijn. In een verpleeghuis kan 24 uur per dag een beroep gedaan worden op specialistische zorg en behandeling voor mensen met dementie. De kracht van de verpleeghuiszorg is de begeleiding door een multidisciplinair team, waar ook de Specialist Ouderen Geneeskunde deel van uit maakt. Wanneer opname in beeld komt wordt er samen met u en het verpleeghuis gekeken naar wat de beste optie is om te wonen. Om in een verpleeghuis te kunnen wonen is een indicatie nodig van het CIZ.

U kunt met verschillende verpleeghuizen een afspraak maken om een kijkje te nemen voor u een keuze maakt. Betrekt u vooral ook de persoon die het betreft bij uw zoektocht naar een nieuwe woonomgeving.

Wet zorg en dwang

Een opname in een verzorgings- of verpleeghuis is gewoonlijk vrijwillig. Als iemand opgenomen wordt dan moet deze zelf toestemming geven voor de opname.
Als er twijfel is of iemand dit echt wil, komt de wet Zorg en dwang in beeld.

Het kan zijn dat iemand dit niet goed kan overzien, er is dan sprake van geen verweer en geen verzet.
Het CIZ komt langs voor deze toetsing.

Woonzorgcentra

Neboplus, wonen en zorg
Johan de Wittlaan 12
3771 HP Barneveld
Tel: (0342) 411 811
Website:www.zorgcentrumnebo.nl

Zorggroep Ena: Locatie Ruimzicht
Rozenhof 1
3772 JN Barneveld
Tel: (0342) 421 172
Website: www.zorggroepena.nl
Klantadvies en -bemiddeling: (0342) 479 572 of klantadvies@zorggroepena.nl

Locatie Nieuw-Avondrust
Van den Berglaan 30
3781 GH Voorthuizen
Tel: (0342) 479 500
Website: www.zorggroepena.nl
Klantadvies en -bemiddeling: (0342) 479 572 of klantadvies@zorggroepena.nl

Zorgcentrum Elim
Elim is een woonzorgcentrum voor ouderen vanuit de gereformeerde gemeenten.
Vliegersvelderlaan 42
3771 VB Barneveld
Tel: (0342) 403 400
Website: www.svro.nl


Christelijke zorgorganisatie Norschoten
Klaverweide 1
3773 AW Barneveld
Tel: (0342) 404 000
Tel: (0342) 422 324
Website: www.norschoten.nl

Lelie zorggroep
Locatie Vellerveste
Ds E Fransenlaan 3
3772TX Barneveld
Tel: (0342) 400023
Mail: info@vellerveste.nl
www.vellerveste.nl

Samenwerkingspartners