Verschil tussen vergeetachtigheid en dementie

Dementie en vergeetachtigheid verschillen van elkaar. Bij dementie zijn de geheugenproblemen groter en ook gaat het dementieproces door. Hierdoor verergeren de klachten.

Zo kan het zijn dat er hele gebeurtenissen uit uw geheugen verdwijnen. Of dat dagelijkse handelingen u veel moeite kosten en u de volgorde niet meer weet. Iemand met dementie weet vaak niet meer hoe laat het is en waar hij of zij is.

Bij vergeetachtigheid weet u misschien niet meer wie er gebeld heeft, bij dementie weet u niet meer dat er gebeld is.

Geheugen, hersenfuncties en karakter

Vergeetachtigheid heeft alleen betrekking op het geheugen, terwijl dementie ook de andere hersenfuncties aantast. De dagelijkse dingen kosten meer tijd. Zoals omgaan met geld, douchen of koffiezetten. Sommige mensen met dementie vinden het moeilijk om de dagelijkse situaties in te schatten. Hierdoor kan iemand bijvoorbeeld in de pyjama boodschappen gaan doen.

Logisch denken is aangetast bij dementie. Zo kan het zijn dat iemand zich afvraagt of een bepaalde rekening nu wel of niet is betaald. Iemand zonder dementie zal dan hoogstwaarschijnlijk even op de bankafschriften gaan kijken om het te controleren. Iemand met dementie denkt: óf dat de rekening vast al betaald is en gooit de rekening in de prullenbak. Of dat de rekening nog niet betaald is en gaat de rekening meteen betalen.

Soms kan ook het karakter gaan veranderen. Opeens reageert iemand wantrouwend, of juist heel kortaf. Terwijl dat in het verleden geen karaktertrek was.

Verstoring van het dagelijks leven

Een laatste belangrijk verschil tussen vergeetachtigheid en dementie is: verstoring van het dagelijkse leven. Vergeetachtigheid is met eenvoudige hulpmiddelen te ondervangen. Een voorbeeld kan zijn het bijhouden van een agenda.  

Iemand met dementie heeft steeds meer moeite om zelfstandig te functioneren. Hierdoor is er steeds meer hulp nodig van mantelzorgers, vrijwilligers of professionele hulp.

Het aanleren van nieuwe vaardigheden is erg moeilijk, evenals het plannen en organiseren. Als iemand aangeeft dat hij weinig kan onthouden maar wel in staat is om de financiën te regelen, zelfstandig te reizen, het huishouden te doen, dan is er geen sprake van dementie.

Samenwerkingspartners