Diagnose

Twijfelt u over de aard van uw vergeetachtigheid of dat van een familielid, maak dan een afspraak met uw huisarts. Bespreek uw zorgen met hem of haar. Om een beeld te krijgen zal uw huisarts vragen stellen aan u of de patiënt om te kijken hoe het geheugen functioneert.

Daarnaast zal de huisarts ook vragen stellen aan het familielid over het functioneren van de patiënt in het dagelijks leven.

Bij een sterk vermoeden van dementie, kan de huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts (POH) een test doen, de zogenaamde MMSE- of MOCA-test.

Bij twijfel over de diagnose kan de huisarts u doorverwijzen naar een van de volgende organisaties:

  • GGZ Centraal
  • de geheugenpoli van een ziekenhuis, geriater
  • de specialist ouderengeneeskunde.

Dit is niet altijd noodzakelijk, de huisarts kan ook zelf de diagnose stellen.

De geheugenpoli van het ziekenhuis

In deze polikliniek houdt een team van gespecialiseerde medewerk(st)ers zich bezig met allerlei problemen met het geheugen. Wanneer de huisarts verder onderzoek wil doen naar uw geheugenproblemen dan kan hij/zij u doorverwijzen.

Via de geheugenpoli probeert de arts inzicht te krijgen in uw geheugenprobleem om een zo goed mogelijke diagnose te stellen. Als blijkt dat een ziekte de vermoedelijke oorzaak is van uw klachten, dan zal het behandelplan besproken worden wat gericht is om zo fijn mogelijk door te leven. Er zal gekeken worden of medicatie een aanvulling kan zijn of juist gestopt moet worden. Ook is er aandacht voor wat u zelf kunt doen en aan uw persoonlijke leefomgeving.

Zowel Ziekenhuis Gelderse Vallei als Meander Medisch Centrum hebben een geheugenpoli.

Samenwerkingspartners